Bonhart, teksty z grudnia 2010 roku

1 tekst z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Bonhart.

Le­piej iść nap­rzód z niepew­nością, niż co­fać się z rozwagą. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 grudnia 2010, 00:49

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]