Bonhart, teksty z kwietnia 2011 roku

2 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Bonhart.

Naj­większą zbrod­nią prze­ciw­ko człowieko­wi było da­nie mu wol­nej woli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2011, 03:54

Ludzie pot­ra­fią pod­no­sić spo­re ciężary, a często tak trud­no jest im wy­ciągnąć rękę do dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 kwietnia 2011, 06:07

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]