Bonhart, teksty z sierpnia 2010 roku

4 teksty z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Bonhart.

Widząc, co dzieje sie wo­koło, tyl­ko jed­no słowo przychodzi mi na myśl. Hipokretynizm. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 sierpnia 2010, 02:52

Zaczy­nam zaz­drościć ludziom, którym mo­wa służy je­dynie do prze­kazy­wania informacji. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 sierpnia 2010, 00:07

Miłość i sza­leństwo to iden­tyczne mecha­niz­my. Różnią się tyl­ko liczbą osób pot­rzeb­nych do ich zasilenia. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 sierpnia 2010, 20:29

Jak ktoś się sępem urodził, to ka­nar­kiem nie umrze. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 1 sierpnia 2010, 22:14

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]