Bonhart, teksty z września 2010 roku

4 teksty z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Bonhart.

Gdy już całko­wicie opadłem z sił, dałem jej ka­ganek i pop­ro­siłem, by oświet­liła mi dal­szą drogę. Ta ścieżka, która z początku wy­dawała się jas­na, ciepła i piękna, zap­ro­wadziła mnie do bar­dzo ciem­ne­go miej­sca, w którym tkwię sam do dziś.

Ta­ka krótka his­to­ria miłosna. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 września 2010, 13:40

Jeżeli coś wy­maga po­wagi, to wręcz pot­rze­buje żartu. 

myśl dnia z 23 września 2014 roku
zebrała 61 fiszek • 16 września 2010, 17:47

Le­piej jest mówić to, co dyk­tu­je nam ser­ce, niż otaczać się płaszczem kłam­stw, by skryć własną niemoc. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 15 września 2010, 18:25

Wol­ność liczy się dla mnie tyl­ko wte­dy, gdy wol­no mi po­pełniać błędy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 września 2010, 22:31

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]