Bonhart, teksty z września 2011 roku

4 teksty z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Bonhart.

Ciężko jest ogarnąć sy­tuację mając przed sobą stos ciał. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 września 2011, 02:11

Dlacze­go co­raz częściej uchy­lam przed tobą zakątki swo­jego por­tfe­la za­miast swo­jej duszy? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2011, 05:25

Utreus

Czas minął strasznie szyb­ko. Ale te­raz czas nie miał żad­ne­go znacze­nia. Te­raz, gdy wszys­tko miało się zacząć. Przy­goda, która zaczy­na się bar­dzo niewin­nie. Jak młody ptak, przy­goto­wujący się do swo­jego pier­wsze­go lotu. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 września 2011, 05:15

Od­ważnym jest ten, który wie, że po­winien bać się tyl­ko strachu. 

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 11 września 2011, 03:23

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]