Bonhart, poezja

1 tekst (poez­ja) – auto­rem jest Bonhart.

Bal

Gości zaw­sze jest pełna sala
Nieważne czy duża czy mała
Piją, jedzą, drwią i dyskutują
Na­wet nie wiedzą, że wegetują

Gdy jed­nych uby­wa, in­nych przybywa
Pat­rzą po so­bie, jak to wszys­tko się odbywa
U każde­go z osob­na. Co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 maja 2010, 20:39

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]