Bonhart, teksty znajomych

120 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Jes­teśmy jak małe dzieci, gdy sen­ni zaczy­namy ma­rudzić, a po­tem tak się do te­go przyz­wycza­jamy, że za­pomi­namy dlacze­go; spędza­my więc całą noc próbując zna­leźć powód... 

myśl • 29 sierpnia 2012, 01:46

Pechem

Mglis­te modlitwy
w kościele z kości
na dnie jeść muszę

ka­mienie z piaskiem

prze­bijając się przez dusze
wrzaskiem

za­miast wina
piję wodę
kryształami łez
prze­soloną

pod­grze­waną gniewem

zagęszczoną grzechemos­tudzoną echem 

wiersz • 30 lipca 2012, 23:56

Jed­nak wciąż zaw­ra­camy do tej pus­tki, po­zos­ta­wiając tyl­ko korzyści tym skur­wy­synom, który­mi tak bar­dzo nie jesteśmy. 

myśl • 26 lipca 2012, 02:18

Gdy mówisz mi bym ni­kogo nie słuchała, czy po­win­nam posłuchać Ciebie? 

myśl • 24 czerwca 2012, 03:35

* * *

Sie­dzisz w kącie
Swo­jej włas­nej planety
Gdzie wszys­tko kosztu­je jedynie
Sa­kiewkę be­zużytecznych myśli

I mówisz do gwiazd
Lecz Two­je światło jest inne
One świecą dla two­jej planety
Ty świecisz dla nich wszystkich

Kto będzie świecił dla Ciebie?

Ro­zej­rzyj się
Wszys­tko za­tacza koła
Tworząc za­led­wie mglis­te przeczucia
Które każdy ogląda
Jak ten nud­ny film
Je­dynie by zobaczyć
Co będzie dalej

Ale nic się nie dzieje

Więc czekasz
Wciąż czekasz 

wiersz • 18 lutego 2012, 01:42

Zaw­sze chciałeś być kimś, czy nig­dy nie chciałeś być nikim? 

myśl • 11 lutego 2012, 02:25

Wie­czny od­poczy­nek — to do­piero męczarnia. 

aforyzm dnia z 28 maja 2012 roku • 4 lutego 2012, 04:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Evey